Vår gemensamma utegård

Föreningen äger tillsammans med Högsätrahöjden ett stort uterum. Det är gräsmattor, planteringar, gångbanor och lekplats som finns för alla boendes gemensamma trivsel. Ett skräpigt uterum påverkar även första intrycket som besökarna får av bostadsrättsföreningen. Därför är det viktigt att vi alla tar hand om området genom att bland annat delta i gemensamma städdagar.

Skötsel av planteringarna är ett stort jobb, och städdagarna räcker inte riktigt till för att hålla jämna steg med ogräset. Hösten 2008 anlitade vi för första gången en trädgårdsmästare för att klippa ner och gallra buskar och beskära träd. Ungefär hälften gjordes 2008 och hälften hösten 2009. I takt med gallringen har vi också i samband med städdagen på våren 2009 och 2010 lagt på jordförbättring i alla rabatter.

Sommartid sker gräsklippning och vattning med frivilliga insatser från medlemmar i båda föreningarna.

Som alltid är det välkomnande prydligt vid alla entréer. Tack alla ni som med era “gröna fingrar” sköter planteringar och krukor vid entréerna. Styrelsen har beslutat att utlägg för prydnadsväxter vid entréerna kan ersättas av föreningen. Kontakta styrelsen innan inköp. Det bästa är om boende i varje trappuppgång samordnar inköp och jobb.

Snöröjningen har vi lagt ut på entreprenad till Riksbyggen, som rycker ut när “snödjupet vid snöfall uppgår till 50 mm kallsnö respektive 40 mm blötsnö, om snöfallet fortsätter och enligt Riksbyggens bedömning kommer att överstiga 100 mm respektive 80 mm. Snöröjning ska under alla omständigheter påbörjas då snödjupet uppnått 100 mm respektiv 80 mm. Detta gäller även snövalla orsakade av vind eller plogning som förhindrar framkomlighet. ”

Vi månar om barnfamiljerna i området och vill att barnen ska kunna leka riskfritt på gården. Tänk på det när ni kommer med bil.