Sopsortering

Vad skall läggas eller lämnas var?

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hårda plastförpackningar kan bli allt från trädgårdsmöbler och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli armeringsjärn, järnvägsräls, bilkarosser och mycket annat. Tidningar blir t.ex. nya tidningar och toalettpapper. Tänk på att:

 

 • Alla förpackningar skall vara tömda och rengjorda.
 • Förpackningar med olika material skall separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.
 • Föremål av metall, plast och glas som inte är förpackningar – t.ex. kastruller, möbler, leksaker och porslin – räknas som grovavfall och kan lämnas på stadens återvinningscentraler.

I Sätra centrum finns också möjlighet att lämna papper, tidningar och glas.

Mindre grovsopor kan läggas i särskild behållare i soprummet. Notera dock att elavfall och farligt avfall inte får läggas i denna behållare.

Returpapper/tidningar

Tidningar, tidskrifter, kataloger, kontorspapper, reklamblad och andra trycksaker kan lämnas i återvinningsbehållare för returpapper/tidningar. Plastomslag och påklistrade reklamlappar tas bort innan trycksakerna läggs i behållaren. Övrigt papper skall inte läggas i behållaren för returpapper. Kuvert läggs i hushållsavfallet.

 

Pappersförpackningar

Pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar, omslag till bokklubbsböcker, presentpapper, skokartonger och förpackningar av wellpapp är alla exempel på pappersförpackningar. Lägg inte tidningar, kataloger eller liknande i behållaren för pappersförpackningar. De skall lämnas i behållaren för returpapper/tidningar.

Platta och vik ihop pappersförpackningarna. Lägg mindre förpackningar i större.

 

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, dunkar och små hinkar är exempel på hårda plastförpackningar. Om förpackningen har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande skall den hanteras som farligt avfall och lämnas till miljöstation.

 • Pantflaskor i plast lämnas tillbaka i butiken.
 • Plastprodukter som inte är förpackningar – pulkor, tvättkorgar, möbler m.m. – lämnas som grovsopor.
 • Elartiklar i plast hanteras som övrigt elavfall, d.v.s. lämnas till återvinningscentral.
 • Mjuka plastförpackningar – t.ex. bärkassar eller andra plastpåsar, medicinkartor för tabletter, frigolit och sugrör – skall läggas i hushållsavfallet.
 • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.
 • Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar.

 

Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, värmeljushållare, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie och folieformar är exempel på metallförpackningar.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel skall hanteras som farligt avfall och lämnas till miljöstation. Burkar som är helt urskrapade och torra kan lägg

 

as i behållare för metallförpackningar.

Elartiklar i metall hanteras som övrigt elavfall, d.v.s. lämnas till återvinningscentral.

Metallföremål som inte är förpackningar lämnas som grovsopor.

Pantburkar lämnas i butiken.

Böj in vassa lock på konservburkar. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Glasförpackningar

Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. För att glasförpackningar skall kunna återvinnas får de heller inte blandas med andra föremål. Dricksglas, keramik, porslin och liknande skall således inte lämnas i återvinningsbehållaren. De lämnas istället som grovsopor.

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen skall fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från de olika behållarna har den separata fack för färgat och ofärgat glas. De olika förpackningarna hålls också skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

Glasflaskor med pant lämnas i butiken.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.

Hushållsavfall

 

Hushållsavfall är till exempel matavfall, mjukplast, kattsand, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, kondomer, snus, tobak, cigarrettfimpar, gummiband, snören, hushållspapper och tops.

Tänk på att inte lägga sådant i soppåsen som kan orsaka stick- eller skärskador!

Allt hushållsavfall i Stockholm behandlas med energiutvinning i Högdalenverket. Vid förbränningen bildas värme- och elenergi motsvarande ca 50.000 kubikmeter olja per år. Värmen används som fjärrvärme för att värma upp bostäder.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som uppkommer i hushåll men inte kan lämnas i ordinarie sopsäck. Grovavfall lämnas på återvinningscentraler.

Det här kan lämnas på återvinningscentralerna:

 • Obrännbart grovavfall: t.ex. porslin, gips, spegelglas och sängbottnar.
 • Brännbart grovavfall: t.ex. plast, frigolit och papper.
 • Trämaterial: t.ex. plank, trämöbler och emballageträ.
 • Järnskrot och metall: t.ex. verktyg, takplåt och metallföremål.
 • Aluminium och rostfritt grovavfall: t.ex. diskbänkar.
 • Elavfall: t.ex. TV, datorer och armaturer.
 • Lysrör, lågenergilampor och glödlampor.
 • Vitvaror: t.ex. tvättmaskin, spis och diskmaskin.
 • Kylmöbler: kyl och frys.
 • Däck utan fälg från bil och MC.
 • Wellpapp och kartong.
 • Glas: flaskor och förpackningsglas.
 • Trädgårdsavfall: ris, grenar och löv.
 • Fyllnadsmassor: jord, sten, grus, betong, asfalt och tegel.
 • Farligt avfall: t.ex. färg-, lack- och limrester och diverse kemikalier.

Farligt avfall

Farligt avfall skall inte slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det skall istället lämnas på miljöstationer. Tänk på att farligt avfall måste hanteras varsamt, blanda t.ex. inte olika medel utan lämna dem var för sig.

Det här kan lämnas på miljöstationerna:

 • Färg-, lack- och limrester och sprayflaskor.
 • Lösnings- och rengöringsmedel.
 • Små- och bilbatterier.
 • Fotokemikalier och kvicksilverhaltigt material.
 • Bekämpningsmedel.
 • Diverse övriga kemikalier.
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
 • Överblivna mediciner lämnas till apotek.