Parkering

Vi disponerar 34 parkeringsplatser, dels uppe vid våra hus 24 platser var av 8 platser som har el-uttag, dels nedanför på Kungssätravägen 6 platser, på norra sidan om vårt område. Vi disponerar även en MC-platsbredvid plats 42.

På gården finns två parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade boende samt – i mån av plats – gäster med hp-tillstånd.

P-plats kostar idag 160 kr/mån, 300 kr/mån med eluttag, 450kr+moms tillkommer vid tecknat p-avtal och det är engångskostnad samma gäller vid byte av p-plats. P-platsavtal sluts separat och kan inte knytas till viss lägenhet.

Kontakta Fastum om du skaffar bil, vill byta till plats med el-uttag, eller önskar säga upp din plats.

Kontaktman i parkeringsfrågor är Emma Qvick hos Fastum.

Emma Qvick
Tel: 08-506 047 21
E-post: emma.qvick@fastum.se
E-post: kundsupport@fastum.se

Föreningen anlitar ett parkeringsbolag för att upprätthålla ordningen. Vi som bor i husen ansvarar för att våra gäster och besökande också respekterar gällande regler och inte råkar ut för onödiga P-böter.

Varje innehavare av parkeringsplats ansvarar för att denna hålls ren från skräp och snö.

Man får köra upp och stanna med bil framför entrédörrarna endast för av- och pålastning, ca 10 min. Tänk på att inte blockera annan trafik! Och se upp för lekande barn!

Det finns fär närvarande två platser avsedda för våra gäster. Dessa är avgiftsbelagda, 5 kr/tim och 40 kr/dygn. Vid tillfälliga besök kan man också parkera vid vårdcentralen mot samma avgift.