Husdjur

Hund- och kattägare uppmanas se till så att inte sandlådan och kringliggande planteringar blir förorenade.

Hundar bör få en promenad och inte rastas på innergården. Brf Kungsätrahöjdens styrelse vill uppmärksamma er på att Rastning av hundar på innergården är förbjudet samt att det även råder kopplingstvång. Skulle dock olyckan vara framme, vänligen plocka upp bajset, tack!

Katter bör ha sin sandlåda hemma och ska inte lämnas utomhus utan uppsikt och utan möjlighet att komma hem, när de själva vill. Ni som har utekatt ombesörj att den inte gör sitt behov i sandlådan. Dessvärre kan vi inte ha koll på katter från granngårdarna. Det är tillåtet att schasa bort katter från sandlådan eller andra ställen där de inte bör vara.