Entréerna

Ur brand- och stöldsynpunkt skall entrédörrar och dörrar till vind och källare hållas stängda. Särskilt viktigt när det gäller sk. branddörrar. Blockera inte källargångar, entréer, trappor eller andra passager – Alla ska kunna komma fram, i allvarligaste fall kan det gälla räddningstjänsten.

Gröna växter i trapphusen är trevligt men även här gäller att de inte får stå i vägen om olyckan är framme. Inte utanför dörrar eller i närheten av själva trappan.

Tänk gärna på att hålla fritt när städarna är i farten, på onsdagar oftast. Cyklar eller dylikt får inte stå i trappuppgångarna, inte heller under trapporna i bottenplanet.

Vi anlitar städbolaget Elpa Service HB för städning i trapphus och hissar. De städar en gång i veckan. Om ni märker brister i städningen, prata gärna direkt med städpersonalen eller anmäl till styrelsen.