Vårt gemensamma ansvar

Som boende i föreningen har vi alla tillgång till och ansvar för gemensamma utrymmen. Trivseln ökar om vi alla hjälps åt att hålla snyggt i trappor och entréer, om vi ser till att det är trivsamt också på vindar, i källare och i cykelrum och om vi lämnar tvättstugan i vårdat skick. Som föreningsmedlem är det viktigt att förstå att fastigheternas värde utgörs av den enskilda lägenheten och de gemensamma utrymmena tillsammans. Här nedan följer några regler och trivselråd.

Generellt gäller för allmän trevnad och av respekt för dem som är allergiska, att rökning inte är tillåten i föreningens gemensamma utrymmen. Rökning är således förbjuden bl.a. i trapphusen. Rökning är endast tillåten i den egna lägenheten. Se också till att inte slänga fimpar från balkongerna, utanför portarna eller i planteringarna. Ta med dem in i stället.

Därutöver är det ur brand- och stöldsynpunkt viktigt att dörrar till vind och källare hålls stängda. Särskilt viktigt är detta när det gäller s.k. branddörrar. Se också till att källargångar, entréer eller andra passager inte är blockerade. Alla skall kunna komma fram, i allvarligaste fall kan det gälla räddningstjänst.

Trappstädning sker varje torsdag. Se till att inget hindrar städningen. Detta innebär t.ex. att dörrmattor och blommor skall tas bort i samband med trappstädningen.

Barnvagnar m.m. skall inte stå ute i trapphusen utan i cykelrum, lägenhet eller lägenhetsförråd.

Vi månar om barnfamiljerna i området och vill att barnen skall kunna leka riskfritt på gården. Tänk på detta när ni kommer med bil.

Tänk på vem ni lämnar ut portkoden till så att vi inte i onödan får in obehöriga personer i trapphusen.

Se till att ventilerna i fönstren i lägenheterna är öppna. Annars påverkas luftcirkulationen i hela fastigheten.