Årsstämman äger rum måndag den 22 juni kl:18.30 i Föreningslokalen, Kungssätravägen 29A.

Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fredag den 15 maj och lämnas i styrelsens postlåda som finns i Kungssätravägen 29A.

Frågor som inte har inkommit innan detta datum kommer inte att behandlas under stämman.

Varmt välkomna!