Tvättstugan

Tvättstuga finns i vart och ett av våra hus. Tvättning är tillåten mellan kl. 07.00 och 22.00. Bokning av tvättider sker på tavlan utanför tvättstugan. Det finns fem tvättpass per dag: 07-10, 10-13, 13-16, 16-19, 19-22. Tänk på att:

  • Bokad tvättid som inte tagits i anspråk efter 30 minuter är förbrukad och fritt kan användas av andra.
  • Vara noggrann vid dosering av tvättmedel, både för att skona våra maskiner och miljön.
  • Städa efter dig. Detta innebär att torka golv och tvättmaskiner, ta bort gallret som sitter bakom tvättmaskinerna för rengöring m.m. Följ anvisningarna i tvättstugan. Lämna tvättstugan som du vill att den skall se ut när du kommer!

Efter tvättidens slut får man använda tumlare och torkskåp ytterligare en halvtimme, d.v.s. på kvällen som längst till kl. 22.30.

Instruktioner för hur maskinerna används finns uppsatta i tvättstugan.

Boende i huset Kungssätravägen 23 har rätt att utnyttja grovtvättmaskin i huset Kungssätravägen 29 då de själva inte har någon grovtvättmaskin i sin tvättstuga. Bokning av grovtvättmaskin sker särskilt (skrivs upp utanför tvättstugan i 29:an) och ej med hjälp av de vanliga kolvarna. Boende i huset Kungssätravägen 23 bokar i sin tvättstuga för torkning. Boende i huset Kungssätravägen 29 bokar med sin kolv för att utnyttja torkskåp och övriga tvättmaskiner i tvättstugan.

Glöm inte att stänga fönstren när ingen är i tvättstugan, eftersom obehöriga annars kan komma in i fastigheten.

Sopsorteringsreglerna gäller även i tvättstugorna. Man bör därför slänga tvättmedelsförpackningar och sköljmedelsflaskor i de rätta behållarna i soprummen och inte i sopsäckarna i tvättstugorna. Sopsäckarna i tvättstugorna är endast avsedda för sopor som annars skulle kastas i soprummens behållare för hushållssopor.

Om någon tvättmaskin går sönder skall styrelsen kontaktas.