Soprummen

Ett soprum finns i vardera huset i föreningen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att se till att sophanteringen fungerar smidigt och att soprummet hålls rent. På det viset håller vi sophanterarna glada och slipper råttor och andra oönskade grannar. Därför är det viktigt att:

 

  • Sopsortera – skilj på glas (färgat respektive ofärgat), plast, papp, tidningar etc. enligt anvisningar i soprummet och i bilaga 1 till denna informationsguide.
  • Se till att det inte finns några sopor på golvet i soprummet. Det tar inte sophanterarna med sig. Och om det står i vägen tar de inte med sig det som finns i sopbehållarna heller.
  • Vika ihop kartonger och emballage, så att det ryms i behållaren.
  • Knyta ihop soppåsarna ordentligt innan de kastas i behållaren.
  • Skölja ur metall- och glasburkar innan de kastas.
  • Inte kasta plast med tidningarna.

Allt för vår trivsel! Dålig sortering kan ge högre kostnader. Så alla tjänar på att följa sopsorteringsreglerna!

Ingen tar hand om grovsopor som inte ryms i behållarna – sådant måste var och en själv transportera till återvinningscentral. Närmast ligger (se även telefonkatalogen Gröna sidorna: Stockholms stad/Renhållningsförvaltning):

Återvinningscentral Sätra, Strömsätravägen 8, Sätra industriområde . Öppet mån-tors 10-20, fre-sön 9-17

Stängt: Nyårsafton, Nyårsdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton och Juldagen.

Övriga helgdagar gäller samma öppettider som under fredag-söndag.


Elavfall får ej läggas bland mindre grovsopor i soprummen utan måste tas till återvinningscentral. Till elavfall räknas alla produkter som haft sladd eller batteri.

Farligt avfall, t.ex. färg-, lack- och limrester, lösnings- och rengöringsmedel och diverse kemikalier, får inte läggas i soprummet. Detta lämnas till stadens miljöstationer. Den närmaste finns på OKQ8, Strömsätravägen 1.

Den som vill ha hjälp med att transportera bort grovsopor kan t.ex. sätta upp en lapp om detta på anslagstavlorna. Det kanske finns någon annan i föreningen som kan hjälpa till.

Vi ansvarar själva för hur det ser ut – och luktar – i soprummen. I vårt ansvar ingår även att vid behov rengöra sopbehållare.

Tömning av sopor sker:
Hushållssopor
: 2 ggr per vecka
Tidningar: Varannan vecka
Glas/metall/plast: Varannan vecka
Glödlampor/batterier: Ansvar ligger på varje medlem.

För den som önskar mer information om sopsortering har Stockholms stads renhållningsförvaltning givit ut en sopsorteringsguide. Denna kan beställas genom att maila namn och adress till sopguide@rhf.stockholm.se eller genom att ringa 08-508 465 40.
Se även www.renhallning.stockholm.se