Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett källar- eller vindsförråd. Observera att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller explosiva varor i förråden. Förutom att detta skulle innebära risker för oss boende är det också en försäkringsfråga. Brandförsäkringen gäller normalt inte om en brand orsakats av detta. Förvara inte heller värdesaker i förråden. Hemförsäkringen täcker oftast inte s.k. stöldbegärligt gods i förrådet.

De egna förrådsrummen skall vara låsta, även om de inte används. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för städning av sitt förråd. Tänk därför på att städa förrådet ibland, det är viktigt såväl för det allmänna intrycket av våra lokaler som av hygieniska skäl.