Ventilation

Föreningen OVK-godkänd

OVK – en  Obligatorisk VentilationsKontroll genomfördes hösten 2014 i samband med fasadrenoveringen och skall enligt lag skall genomföras vart sjätte år. Extra tilluftsventiler monterades i entréerna i resp. trappuppgång. Intyg på godkänd OVK sitter i vajre trapphus. Nästa OVK besiktning kommer att ske hösten 2020.

Lägenhetssyn genomförd

Under hösten 2014 genomförde styrelsen en kontroll av ventilationen i samtliga lägenheter då spaltventilerna byttes ut. Protokoll finns för varje lägenhet. De anmärkningar och brister som uppdagades är nu avhjälpta och godkända.

Så här rengör man ventilerna och badrumsavloppet, bilder>>>>>

Så här fungerar det

Lägenheterna har så kallad frånluftsventilation. Det finns tre utsug i varje lägenhet: i köket, i badrummet och i klädkammaren. Genom dessa sugs luften ut och upp på vinden, där det finns en fläkt. Friskluften kommer in genom de små ventilerna i övre fönsterkarmen i sovrummen.

  • Alla fönsterventiler (i övre fönsterkarmen) ska vara öppna – då får vi in en jämn ström av friskluft (och följer också byggnormerna). Enda tillfället när ventilerna ska stängas är vid gaslarm och extrem kyla.
  • Spisfläkten ska rengöras med jämna mellanrum. Denska dra ut normalt matos. Om man steker och det osar mycket, ska man öppna fönster i något sovrum, i andra änden av lägenheten – inte i köket. Då kommer det frisk luft in och ökar effekten på spisfläkten. Om man öppnar i köket, drivs oset i stället in i sovrummen och stannar där.
  • Det är inte tillåtet att installera en aktiv fläkt med motor – det skulle störa ventilationen i stora delar av huset.
  • Utsugsventilerna i badrum och klädkammare får absolut inte blockeras eller regleras om. Detta påverkar nämligen ventilationen i angränsande lägenheter.  Den inre delen av fläktkåpan är inställd på millimetern och får aldrig röras. För att rengöra utsuget från damm och smuts: använd en flaskborste och drag upp och ner i röret genom mellanrummet runt mittkåpan.
  • Om du behöver vädra vintertid – öppna på vid gavel en kort stund, så att det blir ett ordentligt drag genom lägenheten.
  • Låt inte ett fönster stå på glänt under en längre tid – det drar värme och kostar pengar eftersom elementen jobbar för att hålla en konstant inomhustermperatur på 21 grader. Det kan också leda till att det bildas kondens som i värsta fall kan ge fuktskador.