TV, bredband och telefoni

Föreningen är ansluten till ComHem. För information hänvisas till ComHems kundservice på tel. 0771-55 00 00 eller på www.comhem.se

KabelTV-nätet uppgraderades 2005 till bredbandsstandard. Föreningens medlemmar kan därför teckna sig för bredband via ComHem.
Kontakta ComHem för mer information.