Teknisk förvaltning

Som bostadsrättsinnehavare är vi själva ansvariga för underhållet av den egna lägenheten. Man får själv tapetsera, lägga om golv, byta köks- eller badrumsinredning och liknande. Men man får inte göra åverkan på ytterväggar, bärande innerväggar, fönster, ytterdörrar, balkonger etc.

Den tekniska förvaltningen sköts av Renab.

Vår förvaltare är: Jerry
Renabs fastighetsskötare/servicetekniker kommer till oss sista onsdagen varje månad.

Felanmälningar (den egna lägenheten): 0771- 66 15 70

Du kan även göra felanmälan via e-post dygnet runt på: felanmalan@renabforvaltning.com

OBS endast vid akut behov! I akuta fall kvällar och helger kontakta Emina Tica. Kostnaden för hjälp utanför ordinarie arbetstid är hög.

Om det visar sig att det rör sig om fel som uppstått genom ovarsamhet kan du själv bli ersättningsskyldig.

Fel åtgärdas i första hand i samband med månadsronden. Om det är mer brådskande kommer någon från Renab ut efter överenskommelse, mot extra debitering.

OBS! Undantag då man INTE skall kontakta Renab är:
Problem med hissarna, då är det fortfarande Schindlers på telefonnummer 020 – 31 33 33 som skall underrättas. Meddela även någon i styrelsen om att felanmälan har gjorts.