Snöröjning

Vi har avtal med en entreprenör som skall snöröja när nysnötäcket överskrider 4 cm. De skall också ansvara för sandning på gångar och i trappor.

Bristande snöröjning och halkbekämpning kan vara till stor förtret och ibland även orsaka skador. Samtidigt får man ha förståelse för att det kan uppstå problem för entreprenörerna när det kommer stora mängder snö.

Den som vill får gärna hjälpa till att skotta bort snö, t.ex. i trappor och utanför portar. Snöskovlar finns vintertid i B-portarna.