Hissar

Vi har ett serviceavtal med Schindler som gäller vid fel på hissarna. Vid fel på hissen skall felanmälan göras till någon i styrelsen. Styrelsen kontaktar sedan Schindler. Om akut situation uppstår, t.ex. att någon sitter fast i en hiss, får givetvis felanmälan ske direkt till Schindler.

Vi har inget jouravtal med Schindler varför reparationer sker på ordinarie arbetstid vardagar om det inte är en akut situation (person fast i hiss eller liknande).