Gårdsförvaltning

Vår gård och trädgård är något att vara stolta över och vårda. Det är ett gemensamt ansvar för båda föreningarna och vi kan var och en efter förmåga hjälpa till med skötsel och underhåll av planteringar, gångvägar och gräsmattor. Tack till alla er som på eget initiativ och av egen lust planterar, rensar och håller snyggt!

Vi försöker i möjligaste mån sköta våra planteringar och omkringliggande ytor med frivilliga insatser, bland annat under de två arbetsdagar som arrangeras vår och höst.

Vill du engagera dig i planering av gårdens skötsel och basa för arbetet under arbetsdagarna? Det är inte fråga om att själv klippa buskar och rensa ogräs utan att med erforderlig hjälp – även extern om så behövs – planera för arbetet och se till att det blir gjort.  Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad!