Drift, underhåll och förvaltning

Brf Kungssätrahöjden och Högsätrahöjden har i samråd slutit kontrakt med olika företag för att garantera drift och underhåll av fastigheterna. Härutöver finns en gårdsförvaltning med ansvar för våra gemensamma vatten- och elanläggningar, vägar, gångvägar, innergården med lekplats och planteringar etc. I denna ingår representanter för vardera av föreningarna Kungssätrahöjden och Högsätrahöjden.

Vi har därutöver gemensamma städdagar vår och höst. För att hålla gården och våra planteringar rena och fräscha behövs dock utöver detta också spontana insatser från föreningarnas medlemmar avseende gräsklippning, vattning, snöskottning utanför portar med mera.