Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till syfte att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Alla lägenhetsinnehavare är medlemmar i bostadsrättsföreningen och delar på de intäkter och kostnader som föreningen har. Ju bättre det går för föreningen desto bättre är det för lägenhetsinnehavarna. Därför är det viktigt att hjälpas åt att hålla föreningens kostnader nere. Det tjänar vi alla på! T.ex. bör vi vid vädring (speciellt då det är kallt ute) stänga av element intill eftersom elementen annars arbetar ”i onödan”, vilket leder till ökade uppvärmningskostnader för föreningen (och således oss alla!).

En bostadsrättshavare får inte utan tillstånd av styrelsen göra förändringar av lägenheten som innefattar

  • ingrepp i bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

Detta innebär att en bostadsrättshavare t.ex. inte får riva väggar eller ta upp nya dörrar utan tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse.

Huvudansvaret för lägenhetens skick ligger dock hos den enskilde bostadsrättshavaren. Föreningen svarar dock alltid för reparation av lägenhetens stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och vatten. Föreningen svarar även för det yttre underhållet av fastigheten, t.ex. utvändig målning och fasadunderhåll.