Medlemsmöten

Medlemsmöten kan hållas regelbundet eller vid behov. Agenda skickas ut tillsammans med kallelsen men det är också fritt fram för övriga frågor. Noteringar från dessa möten sätts upp på anslagstavlorna. Vi brukar inbjuda till allmänt medlemsmöte i samband med årsstämman i maj eller juni, då vi efter de formella årsmötesförhandlingarna bjuder till mera avslappnad gemenskap med enkel förtäring.

Medlemsmöten hålls i föreningslokalen 29A eller annan lokal som anvisats via informationsblad.