Försäkring

Föreningen har bytt bolag för  fastighetsförsäkringen från och med 2015-01-01 till Gjensidige Försäkring ASA. Försäkringen omfattar förbättrade villkor och lägre premie än föreningens tidigare försäkring. Skadedjursförsäkringen ingår i Anticimex. Försäkringen är omfattande kan i vissa fall täcka skador eller olycksfall i den egna lägenheten eller på vår tomt. Kontakta alltid någon i styrelsen om olyckan är framme.

Föreningen bjuder på bostadrsättstillägget

Som bostadsrättsinnehavare behöver du också ett bostadsrätts­tillägg till din hemförsäkring. Detta ingår för samtliga lägenheter i föreningens fastighetsförsäkring i Gjensidige Försäkring ASA, vilket innebär att den enskilde medlemmen inte behöver teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring, en besparing för varje medlem på några hundralappar om året.

Om en skada inträffar i din lägenhet som inte entydigt täcks av din hemförsäkring, så meddela styrelsen. Vi anmäler till Trygg Hansa som värderar och reglerar skadan. Förutsatt att försäkringen bedömts gälla regleras skadan  och du får en räkning på självrisken (1200-2000 kr beroende på skada) från vår ekonomiske förvaltare.

Oavsett vilken hemförsäkring du har – kolla så att det viktiga ansvarsmomentet ingår (drulleförsäkring)