Andrahandsuthyrning

All uthyrning i andra hand av lägenheter skall godkännas av styrelsen. Styrelsen har rätt att begränsa sitt tillstånd till viss tid och förena det med villkor. Normalt är att samtycke ges om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl. Sådana kan vara t.ex. sjukdom, tillfällig utlandstjänst eller studier på annan ort.

Det handlar således om situationer där bostadsrättshavaren har goda skäl såväl till att inte använda lägenheten som till att vilja behålla sin anknytning till den.
Blankett begärs från styrelsen. Andrahandsuthyrning beviljas sex månader i taget. Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.