Föreningen

Bostadsrättsföreningen Kungssätrahöjden, org nr 769605-4944, äger fastigheten Djursätra 5 i Stockholms kommun. I de två husen, Kungssätravägen 23 och 29, finns tillsammans 58 lägenheter.

Vår grannförening heter Högsätrahöjden (Kungssätravägen 25 och 27, Djursätra 4).  Föreningarna är hälftenägare i den samfällighet som bildats för hela vårt tomtområde med uppfartsväg, innergård och serviceledningar. I samarbetet ingår också gemensamma aktiviteter för att stärka vår samhörighet och minska underhållskostnaderna. Gemensamt disponerar vi en föreningslokal i 29A, som får användas för sammankomster och övernattningar.

Fastigheterna är belägna på en höjd vid Sätra Centrum och blev färdigbyggda under 2001. På den plats där fastigheterna ligger låg tidigare en skola.

Föreningens samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätt.

Under hösten 2006 byggdes fler P-latser på föreningens mark och fr o m årsskiftet 2006-2007 disponerade föreningen tillsammans med grannföreningen ca 70 P-platser varav 16 platser med el-uttag. 2012-09-01 har föreningarna delat upp p-platserna mellan sig och för närvarande har Brf Högsätrahöjden 34 platser varav 8 är med el. Platserna hyrs ut enligt separat kö-lista dessa är inte lägenhetsbundna.