Nu på onsdag den 23:e september mellan kl. 19:00 till 20:00 kommer jag (Alex) att vara i 23:ans källarkorridor. Det är enda gången jag kommer att vara på plats under september, hämtar man inte ut nu kommer ni att vara utan Internet, TV och telefoni fram till mitten på oktober! Välkomna!

Read more

Årsstämman äger rum måndag den 22 juni kl:18.30 i Föreningslokalen, Kungssätravägen 29A. Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fredag den 15 maj och lämnas i styrelsens postlåda som finns i Kungssätravägen 29A. Frågor som inte har inkommit innan detta datum kommer inte att behandlas under stämman. Varmt välkomna!

Read more

Som ni redan tagit del av har bostadsrättsföreningen Kungssätrahöjden tecknat avtal med Bahnof som fiberleverantör.Avtalet gäller i 5 år och börjar gälla från och med 1 oktober 2020. Avtalet är ett gruppavtal och gäller för alla 58 lägenheterna. Anbud efterfrågades och togs emot av följande leverantörer; Bahnof, A3, Bredband2 (valde att inte lämna någon offert) […]

Read more