Som ni redan tagit del av har bostadsrättsföreningen Kungssätrahöjden tecknat avtal med Bahnof som fiberleverantör.Avtalet gäller i 5 år och börjar gälla från och med 1 oktober 2020. Avtalet är ett gruppavtal och gäller för alla 58 lägenheterna. Anbud efterfrågades och togs emot av följande leverantörer; Bahnof, A3, Bredband2 (valde att inte lämna någon offert) […]

Read more

Årsstämman äger rum måndag den 22 juni kl:18.30 i Föreningslokalen, Kungssätravägen 29A. Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fredag den 15 maj och lämnas i styrelsens postlåda som finns i Kungssätravägen 29A. Frågor som inte har inkommit innan detta datum kommer inte att behandlas under stämman. Varmt välkomna!

Read more